Van goed aansluitende kerndoelen tot een inclusievere cultuur: nieuwe kerndoelen voor (v)so


11 augustus 2021

Annette van der Laan en Stephanie Kastelein van SLO starten straks een kerndoelentraject voor het (v)so. De huidige kerndoelen worden daarbij herzien en geactualiseerd. Dit moet leiden tot een goede aansluiting van het so op het vso, maar ook op het reguliere onderwijs. Hein Broekkamp vertelt hoe de Onderwijsraad inclusiever onderwijs voor zich ziet. Onderzoeker Anke de Boer schetst een aantal succesfactoren. En Stichting Liz laat een mooi voorbeeld zien van inclusiever onderwijs.

Artikel uit SLO Context PO, nr. 20


bron: SLO
auteur extern: Marijke Nijboer

toon meer

Sector