Misconcepties rondom Formatief Evalueren


25 februari 2021

Samen ontdekken welke misconcepties jullie als team hebben over formatief evalueren (FE) en hoe die het implementeren van FE in de weg kunnen staan.


toon meer

Leerplankundig thema