Waar komt tijdnood vandaan?


22 oktober 2020

Veel docenten biologie, natuurkunde en scheikunde in de bovenbouw van havo en vwo vinden dat ze de stof voor CE en SE niet in de daarvoor bestemde tijd kunnen behandelen.