Bewegingsonderwijs en andere doelen: kans of gevaar?


13 september 2021

Een themanummer van Magazine Lichamelijke Opvoeding over de verhouding tussen de doelen voor bewegingsonderwijs en de bijdrage aan leerprestaties bij andere vakken.


Jaar van uitgave: 2017

Brouwer, B. (2017). Bewegingsonderwijs en andere doelen: kans of gevaar? -9

Verkregen van www.kennisbanksportenbewegen.nl