Een doorlopende ontwikkellijn van bewegen beleven naar bewegen waarderen


13 september 2021

In dit artikel wordt vooral stilgestaan bij Bewegen beleven en uitgewerkt naar het waarderen van bewegen. Bij bewegen waarderen behouden leerlingen het natuurlijke plezier in bewegen en herkennen en ontwikkelen zij dat door tot eigen bewegingsvoorkeuren en een eigen bewegingsidentiteit.


Jaar van uitgave: 2017

Brouwer, B. (2017). Een doorlopende leerlijn van bewegen beleven naar bewegen waarderen. Lichamelijke Opvoeding, 105 (3), 8-11. Verkregen van

https://www.kvlo.nl/over-kvlo/uitgaven/2017lo3.html\