Vroeg of laat Engels in het basisonderwijs. Wat levert het op?


19 oktober 2020

Rick de Graaff vergeleek de taalvaardigheid Engels van leerlingen in groep 8 van basisscholen die Engels aanbieden vanaf groep 1 (vvto) met scholen die Engels regulier aanbieden vanaf groep 7.


Jaar van uitgave: 2015

de Graaff, H.C.J. (2015). Vroeg of laat Engels in het basisonderwijs: wat levert het op? Levende Talen Tijdschrift, 16 (2), (pp. 3-15) (13 p.).


toon meer

Sector

Vak