Toetsen en Beoordelen met het ERK


19 oktober 2020

Deze publicatie biedt talensecties die met het ERK werken, praktische hulp bij toetsing en examinering. Je krijgt hulp bij:

  • het opstellen van een meerjarentoetsplanning,
  • het maken van een blauwdruk voor een ERK-toets,
  • het maken van een correctievoorschrift volgens ERK-criteria,
  • het normeren van de resultaten en
  • het toekennen van cijfers aan ERK-prestaties.

Jaar van uitgave: 2011

Til, A. van, Beeker, A., Fasoglio, D., & Trimbos, B. (2011). Toetsen en beoordelen met het ERK. Arnhem/Enschede: Cito/SLO.