Images of Numeracy


18 december 2023
contact: Jos Tolboom

In dit proefschrift wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: ”Wat is bij wiskundige contextopgaven het effect op de score van leerlingen van een verandering in de representatie van de probleemsituatie van beschrijvend naar voornamelijk beeldend?” Het antwoord op deze vraag kan inzicht verschaffen in een belangrijke kwestie in reken- en wiskundeonderwijs, namelijk de vraag waarom leerlingen zo vaak hun gezond verstand lijken uit te schakelen bij het oplossen van wiskundige contextopgaven met slechte resultaten en een gebrekkige ontwikkeling van hun probleemoplosvaardigheden als gevolg.

De auteur heeft onderzocht of een meer beeldende representatie van de probleemsituatie – met foto’s van echte probleemsituaties – de kans vergroot dat leerlingen het probleem aanpakken vanuit een probleemoplossende houding, dat wil zeggen rekening houdend met alle aspecten en beperkingen die de probleemsituatie oproept. De eindconclusie van het onderzoek luidt dat “het veranderen van de representatie van de probleemsituatie van beschrijvend naar voornamelijk beeldend door gebruik te maken van foto’s, de kans vergroot dat leerlingen tot een correcte oplossing van het probleem komen.”


Jaar van uitgave: 2016

Hoogland, C. P. (2016). Images of numeracy: investigating the effects of visual representations of problem situations in contextual mathematical problem solving (Proefschrift). Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven.


toon meer

Leerplankundig thema