Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen


18 december 2023

In dit rapport beschrijft de Onderwijsinspectie de resultaten van het themaonderzoek Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen. In dit onderzoek is gezocht naar kenmerken die bijdragen aan effectief reken- en wiskundeonderwijs voor hoogpresterende leerlingen. Het onderzoek is uitgevoerd op basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en havo/vwo-afdelingen. Aanleiding voor dit onderzoek is de daling van het aandeel hoog en excellent presterende leerlingen voor rekenen en wiskunde. Het onderzoek laat zien dat het huidige reken- en wiskundeonderwijs de (potentieel) hoogpresterende leerlingen onvoldoende uitdaagt om tot een hoger niveau te komen. Het rapport bevat verschillende aanbevelingen die kunnen bijdragen aan effectief reken- en wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende leerlingen.


Jaar van uitgave: 2019

Inspectie van het Onderwijs. (2019). Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema