Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie BAO, SBO, SO


18 december 2023

Het Protocol ERWD (Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie) is is gericht op iedereen die zich, direct of indirect, bezighoudt met het rekenonderwijs in basis- en speciaal onderwijs. Het is bedoeld als hulp bij het ontwikkelen van rekenbeleid en het geven van goed rekenonderwijs. Goed rekenonderwijs staat of valt met de professionaliteit van leerkrachten. Het protocol beoogt een leidraad te zijn voor het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs; het zorgvuldig afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van kinderen; het voorkomen van rekenwiskunde-problemen; het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie; het ontwikkelen van rekenbeleid; het ontwikkelen van zorgbeleid.


Jaar van uitgave: 2012
ISBN: 978-902324763-0

Groenestijn, M. van, Borghouts, C., & Janssen, C. (2012). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie BAO, SBO, SO. Assen: Van Gorcum.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema