Tussen wal en schip. Wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek in Nederland


18 december 2023
contact: Jos Tolboom

Dit onderzoeksrapport bevat drie belangrijke onderdelen:

  1. een inventarisatie van de stand van zaken van wiskundig-didactisch
    onderwijsonderzoek in Nederland, van behoeften, thema’s en vragen op dit gebied uit het veld, en van manieren waarop de opbrengst van dergelijk onderzoek wordt gevaloriseerd;
  2. een inventarisatie van fondsen en middelen voor wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek, als ook van de succes- en mislukfactoren van acquisitie binnen deze fondsen;
  3. een voorstel voor vervolgstappen die Platform Wiskunde Nederland kan zetten voor het vergroten van steun voor de acquisitie, uitvoering en valorisatie van wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek in Nederland.

Jaar van uitgave: 2014

Platform Wiskunde Nederland. (2014). Tussen wal en schip. Wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek in Nederland. Amsterdam: Platform Wiskunde Nederland.


toon meer

Leerplankundig thema