The development of proficiency in the fraction domain


18 december 2023

Dit proefschrift analyseert de voortgang van het leren van breuken van groep 6 in het primair onderwijs tot en met klas 3 van havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Er worden verbanden gelegd met het formele curriculum en met de lesmethoden. Uitgangspunt is de huidige situatie in reken/wiskundeonderwijs met de bestaande kerndoelen en lesmethoden. De onderzoekster heeft een toets ontwikkeld om inzichtniveaus van leerlingen in kaart te brengen.

Conclusies uit het proefschrift zijn onder andere:

  • In de onderbouw van het voortgezet onderwijs vindt er weinig verdieping plaats over breuken als gevolg van het gebrek aan aandacht hiervoor in de lesmethoden.
  • Leerlingen beschikken aan het einde van de onderbouw over te weinig inzicht over breuken om gebroken algebraïsche vormen te herleiden.
  • Aan het einde van de onderbouw kunnen leerlingen onvoldoende schakelen tussen een breuk als een deling en een breuk als een getal.
  • De lesmethoden uit het primair onderwijs verhinderen leerlingen formeel inzicht in breuken te verwerven.

Jaar van uitgave: 2010

Bruin-Muurling, G. (2010). The development of proficiency in the fraction domain. Affordances and constraints in the curriculum (Proefschrift). Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven.


toon meer

Leerplankundig thema