Kennisbasis docent wiskunde bachelor


18 december 2023
contact: Jos Tolboom

Dit document is van belang voor (aanstaande) tweedegraads docenten wiskunde en voor lerarenopleiders. De kennisbasis beschrijft de expliciete/geboekstaafde kennis van het vak en de vakdidactiek van rekenen/wiskunde, waarvan alle startbekwame leraren kennis moeten hebben, ongeacht de instelling waaraan ze hebben gestudeerd en los van het surplus aan kennis dat wordt verworven in differentiaties en specialisaties.


Jaar van uitgave: 2012

Ast, M. van, Essers, J., Wallen, C., Konings, T., Bruinsma, E., Leynse, F. (2012). Kennisbasis docent wiskunde bachelor. Den Haag: HBO-raad.