Portaal: praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs


7 oktober 2020

In 'Portaal' komen alle aspecten van het taalonderwijs in het basisonderwijs aan de orde. In deze vierde herziene druk blijft de structuur ten opzichte van de derde druk wel gehandhaafd. De inhouden die pabostudenten zich eigen moeten maken, zijn geformuleerd in de Kennisbasis die op elke pabo centraal wordt getoetst. Alle begrippen die in de Kennisbasis voorkomen, worden in Portaal in hun context behandeld. De begrippen zijn toegankelijk via het register in Portaal.

In Portaal is de weg beschreven naar de eindniveaus 1F en 1S/2F voor alle domeinen van het taalonderwijs die in het Referentiekader Taal worden genoemd. Mede op wens van gebruikers is de structuur van het hoofdstuk over schrijven gewijzigd: schrijven (stellen) en spellen zijn afzonderlijk van elkaar uitgewerkt. Het hoofdstuk over jeugdliteratuur heeft een forse uitbreiding gekregen.


Jaar van uitgave: 2018

Paus, H., & Van den Brand, A. (Reds.) (2018). Portaal: Praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs (5e herziene druk). Bussum: Coutinho.