Stephanie Kastelein


Stephanie Kastelein is curriculumontwikkelaar gespecialiseerd onderwijs en praktijkonderwijs. Voorheen was zij negen jaar leraar in het gespecialiseerd onderwijs (so cluster 4 en sbo) en het praktijkonderwijs.

Stephanie vindt het leuk om interessante onderwijsgesprekken te voeren met diverse mensen. Verder is het voor haar de uitdaging om theorie aan praktijk te koppelen. Dit is volgens haar nodig om echt inhoudelijk aan te kunnen sluiten bij wat er speelt in de scholen. Binnen SLO houdt ze zich vooral bezig met het SLO Netwerk Gespecialiseerd Onderwijs, de actualisatie van de kerndoelen en ontwikkelingen in het onderwijsveld.

Stefanie Kastelein 270

Curriculumontwikkelaar
gespecialiseerd onderwijs en praktijkonderwijs

contactinformatie

publicaties