Stephanie Kastelein


Stephanie Kastelein is curriculumontwikkelaar gespecialiseerd onderwijs en praktijkonderwijs. Voorheen was zij negen jaar leerkracht in het gespecialiseerd onderwijs (cluster 4), het gespecialiseerd basisonderwijs en het praktijkonderwijs.

Stephanie vindt het leuk om interessante onderwijsgesprekken te voeren met diverse mensen. Verder is het voor haar de uitdaging om theorie aan praktijk te koppelen. Dit is volgens haar nodig om echt inhoudelijk aan te kunnen sluiten bij wat er speelt in de scholen. Binnen SLO houdt ze zich vooral bezig met het Netwerk Speciaal Onderwijs, de landelijke curriculumherziening en de ontwikkelingen in het onderwijsveld.

Stephanie heeft de PABO en een masteropleiding Pedagogiek afgerond.

45

Curriculumontwikkelaar gespecialiseerd onderwijs en praktijkonderwijs

contactinformatie

publicaties