Mens en maatschappij in het basisonderwijs


Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek
14 mei 2020

We willen als samenleving graag weten wat leerlingen in Nederland leren op school. Daarom worden al sinds 1987 periodieke peilingsonderzoeken gehouden in het primair onderwijs. De onderzoekers kijken hierbij naar de beschreven onderwijsdoelen, het onderwijsaanbod en de onderwijsopbrengsten. De uitkomsten van de peilingsonderzoeken geven een landelijk beeld van wat kinderen leren op school en ze vertellen ook hoe deze resultaten zich in de tijd ontwikkelen. Aan de basis van de peiling ligt een domeinbeschrijving voor het betreffende leergebied, in dit geval Mens en maatschappij. Dat leergebied bestaat als zodanig nog niet. Daarom loopt deze beschrijving vooruit op nog te ontwikkelen kerndoelen en volgt hij de structuur van de voorstellen van Curriculum.nu uit 2019. Verder geeft de beschrijving een stand van zake van de inhouden zoals die nu op de basisschool aan bod (zouden moeten) komen.


jaar van uitgave: 2020

Bakker, A., & Driebergen, M. (2020). Mens en maatschappij in het basisonderwijs: Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie