Monitoring invoering vernieuwde bedrijfseconomie


Tweede meting docenten en leerlingen 2019-2020
26 mei 2020

Sinds schooljaar 2018-19 werken scholen met het vernieuwde examenprogramma voor bedrijfseconomie. SLO volgt de invoering van het nieuwe programma in een meerjarig monitoringprogramma. In de startmeting stonden centraal de voorbereiding op het nieuwe programma en de eerste indrukken van docenten. In dit rapport zijn de resultaten van de tweede meting beschreven. Hierin ligt meer de nadruk op het nieuwe programma wordt ervaren door zowel de docenten als de leerlingen.


auteur SLO: Marc den Elzen, Bart Penning de Vries
jaar van uitgave: 2020

Elzen, M. den, & Penning de Vries, B. (2020). Monitoring invoering vernieuwde bedrijfseconomie: Tweede meting docenten en leerlingen 2019-2020. Enschede, SLO.