Kerndoelen voortgezet speciaal onderwijs


20 januari 2020

Sinds 1 augustus 2013 is de Wet kwaliteit (v)so van kracht. Hierin staan verschillende maatregelen om de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) te verbeteren. Als onderdeel van die kwaliteitsverbetering stelt de overheid kerndoelen vast voor het
voortgezet speciaal onderwijs.


Jaar van uitgave: 2014

toon meer

Sector

Leerplankundig thema