Wie schrijft die blijft zich ontwikkelen


27 november 2019

Docent Nederlands Didy Pijpker ontwikkelde in het leernetwerk van SLO een schrijfopdracht voor haar leerlingen om ze mee te nemen in een schrijfproces.


bron: SLO Context vo