Monitoring invoering vernieuwde bedrijfseconomie : startmeting docenten 2018-2019


8 juli 2019

In het schooljaar 2018/2019 zijn de vernieuwde examenprogramma's voor bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid (hierna te noemen bedrijfseconomie) ingevoerd. Het nieuwe vak bedrijfseconomie (BE) vervangt het examenvak management en organisatie. In dit rapport wordt in de breedte gekeken naar de ervaringen en meningen van docenten met betrekking tot (de invoering van) dit programma, maar ook specifiek naar de voornaamste programmatische veranderingen. Deze veranderingen richtten zich op het meer centraal stellen van de belevingswereld van de leerling en het komen tot een grotere samenhang tussen de diverse domeinen van het examenprogramma.


auteur SLO: Marc den Elzen, Bart Penning de Vries
jaar van uitgave: 2019

Elzen, M. den, & Penning de Vries, B. (2019). Monitoring invoering vernieuwde bedrijfseconomie: Startmeting docenten 2018 - 2019. Enschede: SLO.


toon meer