Evaluatie pilot Technologie & toepassing vmbo-tl en vmbo-gl: Resultaten vragenlijsten en schoolbezoeken leerjaar 3 - 2017/18


15 februari 2021
Om de beroepsvoorbereiding in de doorstroming van vmbo naar vervolgopleidingen op mbo 4-niveau te verbeteren is een conceptschoolexamenvak Technologie en Toepassing (T&T) ontwikkeld. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is het conceptvak ingevoerd en monitort SLO dit proces door middel van een onafhankelijke curriculumevaluatie. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de tweede evaluatie in het schooljaar 2017-2018.

auteur SLO: Bart Penning de Vries, Maud Heijnen, Marjolein Haandrikman
auteur extern: Jacobs, E.
jaar van uitgave: 2017

Penning de Vries, B., Heijnen, M., Jacobsz, E., & Haandrikman, M. (2017). Evaluatie pilot Technologie & toepassing vmbo-tl en vmbo-gl: Resultaten vragenlijsten en schoolbezoeken leerjaar 3 - 2017/18. Enschede, SLO.