BUG: Beoogd - Uitgevoerd - Geleerd


23 juli 2019

Dit model helpt bij het verduidelijken wat je bedoelt als je praat over het curriculum:

  • intenties (wat willen we met het onderwijs?)
  • implementatie (hoe verloopt het onderwijsleerproces?)
  • resultaat (welke ervaringen hebben de leerlingen tijdens de lessen en wat leren zij?)

toon meer

Leerplankundig thema

Type instrument

Inhoud instrument