Willem Rosier


Willem Rosier is manager van de afdeling voortgezet onderwijs met in zijn aandachtsgebied onder andere: Nederlands, toetsing en examinering, bètavakken, bewegen & sport, mens & maatschappij en vernieuwing vmbo. Verder werkt hij binnen SLO aan de uitwerking van het thema Co-creatie en samenwerking met externe deskundigen.

Willem-Rosier-4590

Manager voortgezet onderwijs

contactinformatie

publicaties