Praktijknabije LOB met beleid: het ontwikkelen van een LOB-beleidsplan


26 november 2019
Handreiking voor het opstellen van een beleidsplan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). De handreiking bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op het maken van een inventarisatie van de beginsituatie van de school. Het tweede deel schetst het traject voor het daadwerkelijk ontwikkelen van beleid betreffende LOB.

jaar van uitgave: 2009

Lanschot Hubrecht, V. van (2009). Praktijknabije LOB met beleid: het ontwikkelen van een LOB-beleidsplan. Enschede: SLO.