Van een jongensklas naar Bewust!Havo: formatief evalueren als belangrijke pijler


2 februari 2021

Het Christelijk Lyceum in Apeldoorn werkt volgens de principes van formatief evalueren. Het is een succes. Volgens de leerlingen sluipt wat je moet leren gewoon je hersenen binnen. Hoe is de school ertoe gekomen en wat draagt bij aan het welslagen tot nu toe?