Handreiking samenhang bètavakken in de tweede fase : bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2013 - 2014


31 oktober 2019
Deze vakoverstijgende handreiking hoort bij de nieuwe examenprogramma's biologie, natuurkunde en scheikunde havo en vwo die in augustus 2013 van kracht zijn geworden in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Een van de doelen van de vakvernieuwingen is het creëren van meer samenhang binnen en tussen de verschillende bètaprogramma's. Deze handreiking wil docenten en docentenopleiders helpen om samenhang en afstemming in de klas vorm te geven. Eerst wordt gekeken naar verschillende vormen van samenhang en naar de ervaringen van pilotscholen. Daarna volgen suggesties voor inhoudelijke afstemming met concrete voorbeeldmodules. Bij deze handreiking hoort een digitaal gedeelte in de vorm van een Excelbestand. In dit bestand staan de verschillende examenprogramma's naast elkaar en is er gekeken waar overeenkomstige concepten of contexten voorkomen.

auteur SLO: Jos Paus
auteur extern: Braam, M.
jaar van uitgave: 2013

Braam, M., Paus, J. (2013). Handreiking samenhang bètavakken in de tweede fase : bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2013 - 2014. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden