Bewegingsonderwijs en sport : vakspecifieke trendanalyse 2015


25 juli 2019
Doel van de trendanalyse voor bewegingsonderwijs en sport is het in kaart brengen van de belangrijkste trends en opmerkelijke ontwikkelingen binnen dit leergebied in alle sectoren van het onderwijs. Daarbij past SLO een zogenaamde BUG-systematiek toe, dit betekent dat het curriculum wordt geanalyseerd volgens de driedeling Beoogd, Uitgevoerd en Gerealiseerd. Richtinggevende vragen daarbij zijn: welke patronen en opvallende discrepanties tussen beoogd-uitgevoerd-gerealiseerd zijn zichtbaar? Welke ruimte hebben, ervaren en nemen scholen en leraren bij de vormgeving van hun onderwijs? Wat moet, mag en kan? Waar liggen aanknopingspunten en uitdagingen voor verbetering? De analyse richt zich op leerplanontwikkelaars, lerarenopleiders, beleidsmakers, directies en onderzoekers rondom bewegingsonderwijs en sport.

auteur SLO: Berend Brouwer, Marco van Berkel, Ger van Mossel, Eric Swinkels
jaar van uitgave: 2015

Brouwer, B., Berkel, M. van, Mossel, G. van, & Swinkels, E. (2015). Bewegingsonderwijs en sport : vakspecifieke trendanalyse 2015. Enschede: SLO.