Alliantie Burgerschap Magazine


14 april 2021

Alliantie Burgerschap is een samenwerkingsverband van de CED groep, Inspectie van het Onderwijs, KPC Groep, nationaal Expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO, Universiteit van Amsterdam en VOS/ABB.


Jaar van uitgave: 2019