Nieuw examenprogramma informatica


23 januari 2019
contact: Jos Tolboom

In dit rapport wordt een advies voor een nieuw examenprogramma voor het keuzevak informatica in de bovenbouw havo en vwo gepresenteerd. Het advies schenkt zowel aandacht aan de inhoud als aan de invoering van het examenprogramma. Er worden aanbevelingen gedaan voor acties op de korte termijn, maar ook maatregelen om de continuïteit van het vernieuwde schoolvak informatica te garanderen komen aan de orde.


Jaar van uitgave: 2016

Barendsen, E., & Tolboom, J. L. J. (2016). Advies examenprogramma informatica havo/vwo; Inhoud en invoering. Enschede: SLO.