Denken & doen: wiskunde op de havo en vwo per 2015


23 januari 2019
contact: Jos Tolboom

Deze publicatie is van belang voor docenten wiskunde op havo en vwo, voor lerarenopleiders, materiaalontwikkelaars, leerplanontwikkelaars. Het is het eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde, met daarin conclusies, aanbevelingen, vermelding van de voorgestelde examenprogramma's wiskunde A, B, C, en D en verantwoording van keuzen door de commissie. Het rapport vormt vanaf 2015 leidraad voor het wiskundeonderwijs in havo en vwo. Andere documenten van de vernieuwingscommissie staan op www.ctwo.nl.


Jaar van uitgave: 2013

Vernieuwingscommissie wiskunde cTWO. (2013). Denken & doen: wiskunde op de havo en vwo per 2015. Utrecht: Commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs.