Digitaal lezen - wie doet het al?


13 mei 2020

In dit hoofdstuk zijn uitkomsten van een onderzoek beschreven welke suggesties geven voor de manier waarop bronnen voor digitaal lezen (bijvoorbeeld e-reader, tablet) kunnen worden ingezet voor leesbevordering bij verschillende doelgroepen boven de 13 jaar.

Gekeken is naar persoonskenmerken die het leesgedrag van e-boeken beïnvloeden en hoe de leesbeleving van verschillende bronnen voor digitaal lezen uitpakt in vergelijking met de leesbeleving van het gedrukte boek. De uitkomsten bieden inzicht in de impact die het stimuleren van verschillende digitale bronnen voor lezen hebben voor verschillende doelgroepen boven de 13 jaar. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk dat tablets en smartphones kansen bieden om aarzelende lezers als jongens en mannen over de streep te trekken terwijl de e-reader meer geschikt lijkt voor de diepgaande lezer.


Jaar van uitgave: 2013

Bakker, N. (2013). Digitaal lezen - wie doet het al? Een SMB-dieptestudie naar het profiel van de e-boekenlezer en de leesbeleving van de e-reader, tablet en laptop. In D. Schram (red.), De aarzelende lezer over de streep (p. 349-385). Amsterdam: Eburon/Stichting Lezen.