Handboek lees- en schrijfdidactiek. Functionele geletterdheid in basis- en voortgezet onderwijs


23 januari 2019
Het Handboek lees- en schrijfdidactiek behandelt recente ontwikkelingen op het gebied van leesdidactiek en schrijfdidactiek met als hoofdonderwerp functionele geletterdheid en er worden onderzoeksresultaten getoond. Het handboek richt zich op op het basis- en voortgezetonderwijs. Met behulp van praktijkervaringen worden verschillende onderwerpen besproken binnen de domeinen leesvaardigheid en taalvaardigheid, namelijk: diverse vormen van leesonderwijs (o.a. technisch lezen) en schrijfonderwijs, zoals: computergestuurd leesonderwijs, stelonderwijs, onderwijs in argumenteren en leesbevordering. Ook is er aandacht voor evaluatie van onderwijsleerprocessen, differentiatie en leesproblemen.

Jaar van uitgave: 1992
ISBN: 9789026511912.

Verhoeven, L. (red). (1992). Handboek lees- en schrijfdidactiek. Functionele geletterdheid in basis- en voortgezet onderwijs. Amsterdam/Lisse: Swets & Zetlinger.


toon meer