Leren schrijven met peerresponse en instructie in genrekennis


13 februari 2019
In dit artikel wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van een curriculum voor schrijven met peer response en van de resultaten van een effectonderzoek ernaar in groep 8 van de basisschool. Uit internationaal onderzoek komt schrijven met peer response naar voren als een effectieve aanpak voor procesgericht schrijfonderwijs. Maar er worden in de praktijk ook problemen met deze aanpak ervaren: het commentaar van leerlingen op teksten is vaak oppervlakkig.
In een experimenteel onderzoek werd onderzocht of aanvullende instructie in genrekennis schrijven met peer response kan optimaliseren.
Peer response met instructie in specifieke genrekennis blijkt een effectieve aanpak voor het schrijfonderwijs te zijn.

Hoogeveen, M. (z.d.). Leren schrijven met peerresponse en instructie in genrekennis. Tijdschrift Taal, 4 (6), 11-13.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden