Speel Schrijvertje. Een impuls voor het taalonderwijs in Montessorischolen


23 januari 2019
contact: Roeland Harms
Het verhalenatelier is een werkwijze die kinderen met plezier leert schrijven in betekenisvolle contexten en die leerkrachten helpt om goed schrijfonderwijs vorm te geven. De werkwijze van het Verhalenatelier wordt in praktijk gebracht onder het motto ‘Speel schrijvertje’. ‘Schrijvertje spelen’ met kinderen betekent dat ze leren om teksten te schrijven zoals geoefende schrijvers dat buiten de school ook doen. Ze kiezen een onderwerp waarover ze graag willen schrijven en ze bereiden het schrijven voor: ze denken na over de soort tekst die ze gaan schrijven. In 'Speel schrijvertje' heten deze fasen: oriëntatie (inspiratie); schrijfopdracht (idee); schrijven en hulp tijdens schrijven (schrijven); bespreken en herschrijven (redactie) en verzorgen en publiceren (vormgeving en publicatie). De publicatie is in eerste instantie geschreven voor de bovenbouw van het montessorionderwijs.

Jaar van uitgave: 2009

Kouwenberg, B., Hoogeveen, M., Boerboom, K., Heyden, M. van der, Heres Diddens, B., Wit, B. de, & Huisman, W. (2009). Speel Schrijvertje. Een impuls voor het taalonderwijs in Montessorischolen. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema