Protocol Leesproblemen en Dyslexie. SBO


13 mei 2020
Leerkrachten en leesspecialisten (intern begeleiders, remedial teachers, dyslexiecoaches, logopedisten) die handvatten willen voor het signaleren en effectief begeleiden van leerlingen met lees- en spellingproblemen in het speciaal basisonderwijs kunnen dit katern benutten. De publicatie geeft informatie over de volgende aspecten:
  • Wat zijn de kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs in het SBO?
  • Hoe kun je lees- en spellingproblemen herkennen?
  • Hoe ziet een effectieve aanpak van lees- en spellingproblemen eruit?
  • Hoe kun je leerlingen met dyslexie ondersteunen bij lezen en schrijven?
  • Wat kun je als school doen bij een leerling met (een vermoeden van) dyslexie?
Voor het reguliere basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO zijn vergelijkbare protocollen beschikbaar.

Jaar van uitgave: 2011
ISBN: 978-90-79336-14-2

Scheltinga, F., Druenen, M. van, Gijsel, M., & Verhoeven, L. (2011). Protocol Leesproblemen en Dyslexie. SBO. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.


toon meer