Passende perspectieven taal. Profielschetsen


13 mei 2020
De profielschetsen van Passende persspectieven taal geven zicht op welke groepen leerlingen het fundamentele referentieniveau 1F voor taal waarschijnlijk niet halen en op welke taalonderdelen. Per beperking of profiel is er een korte karakteristiek van de beperking, waarna wordt ingezoomd op mogelijke gevolgen daarvan op de taalontwikkeling. Vervolgens worden een aantal tips gegeven waarmee de leerlingen ondersteund kunnen worden en wordt verwezen naar enkele belangrijke bronnen. Elk profiel wordt geïllustreerd met een interview met een leerling met dit profiel en zijn of haar leerkracht/intern begeleider.
De leerplanproducten van Passende perspectieven richt zich op leerlingen die het referentieniveau 1F voor taal naar verwachting niet zullen halen op 12-jarige leeftijd. Het betreft een gedifferentieerde groep, waarbij de reden waarom ze 1F niet halen en de taalproblemen die ze ervaren nogal kan verschillen. Sommige leerlingen hebben (boven) gemiddelde capaciteiten, maar ook een beperking waardoor ze op een lager taalniveau functioneren dan in hun cognitieve vermogen ligt. Deze beperking kan vrijwel uitsluitend liggen op het gebied van taal, zoals bij ernstige spraak- en/ of taalmoeilijkheden (ESM) of dyslexie, of niet- taalspecifiek zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ADHD of autisme.
Andere leerlingen hebben minder cognitieve capaciteiten en eindigen daardoor over de hele linie op een lager taalniveau dan de gemiddelde leerling. Uiteraard zijn er ook leerlingen bij wie een combinatie van factoren een rol speelt.
Recent zijn de ondersteuningstips voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften verder uitgewerkt in een zoekfilter(www.passendeperspectieven.slo.nl/taal/maatwerk).
Intern begeleiders., taalcoördinatoren en leerkrachten kunnen zoeken op een bepaald profiel in combinatie met een bepaald taaldomein. Vervolgens krijgen ze tips en suggesties voor maatwerkaanpassingen voor instructie, vorm, inhoud, omgeving en hulpmiddel ter ondersteuning van het vormgeven van passend onderwijs.

Jaar van uitgave: 2012
ISBN: AN: 5255.481

Langberg, M., Jansma, S., Fortgens, C., & Schie, V. van der. (2012). Passende perspectieven-taal. Profielschetsen. Enschede: SLO.