Passende perspectieven taal. Overzichten van leerroutes


13 mei 2020
Passende Perspectieven taal geeft intern begeleiders, taalcoördinatoren en leraren ondersteuning bij het maken van (inhoudelijke) keuzes. Bijvoorbeeld voor leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief is vastgesteld en waar de school nu voor de vraag staat wat een passend aanbod is voor deze leerlingen. Deze inhoudelijke keuzes zijn omschreven in de vorm van drie leerroutes, die in de deze publicatie worden toegelicht. De leerroutes vind je per taaldomein in de bijlagen. Het gaat om de domeinen van het Referentiekader Taal: Luisteren, Spreken/Gesprekken, Lezen (geïntegreerd begrijpen lezen en technisch lezen) en Schrijven (met als subonderdeel Spelling/ Taalverzorging).
De leerroutes geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het oog op hun vervolgonderwijs. Zo kan de school werken aan landelijke, hoge doelen, maar wel op die onderdelen die perspectief bieden voor deze leerlingen.
De leerroutes zijn ook beschikbaar op A3- formaat. Het opbrengstgericht werken en maken van keuzes is een proces waarbij vaak meerdere mensen binnen jouw team betrokken zijn. De leerroutes op A3-formaat bieden de mogelijkheid om met elkaar deze inhoudelijke discussie te voeren.

Jaar van uitgave: 2012
ISBN: AN: 2.5255.482

Langberg, M., Leenders, E., & Koopmans, A. (2012). Passende perspectieven-taal. Overzichten van leerroutes. Enschede: SLO.