Passende perspectieven taal. Wegwijzer


13 mei 2020
Deze wegwijzer is een inleidende publicatie voor passende perspectieven taal en is bedoeld voor intern begeleiders, taalcoördinatoren en leerkrachten die onderwijs verzorgen aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal. Opbrengstgericht werken is steeds meer gemeengoed in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. De verwachting is dat deze manier van werken ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zal bijdragen aan het verbeteren van leerresultaten. Toch ligt daar voor veel scholen nog wel een vraag: hoe kunnen we hoge doelen stellen die tegelijk realistisch en haalbaar zijn en recht doen aan de ontwikkeling van de individuele leerling? Met het Referentiekader Taal is er een landelijk instrument beschikbaar om te reflecteren op doelen die haalbaar zijn voor een grote groep leerlingen. De referentieniveaus zijn ook voor leerlingen met een taalachterstand en taalproblemen door specifieke onderwijsbehoeften het uitgangspunt. Er zijn echter leerlingen, die ondanks de inspanningen van de school, het fundamentele referentieniveau 1F niet halen op 12-jarige leeftijd. Voor scholen met deze groepen leerlingen is Passende perspectieven (www.passendeperspectieven.nl) bedoeld. In deze inleidende publicatie staat beschreven:
  • om welke leerlingen het gaat die 1F niet halen (zie ook 'Passende perspectieven - taal. Profielschetsen.');
  • wat de leerroutes taal inhouden en hoe ze tot stand zijn gekomen (zie ook 'Passende perspectieven - taal. Overzichten van leerroutes. ');
  • hoe u de leerroutes en andere producten van Passende perspectieven kunt gebruiken.

Jaar van uitgave: 2012
ISBN: AN: 2.5255.480

Langberg, M., Leenders, E., & Koopmans, A. (2012). Passende perspectieven-taal. Wegwijzer. Enschede: SLO.