Website Olympiadeschool


23 januari 2019

Deze website is bestemd voor schoolleiders. Hij bevat informatie over de olympiadewedstrijden voor scholen die ambiëren zogenaamde 'olympiadescholen' te worden. Olympiadescholen zijn scholen die het olympiadekeurmerk verdiend hebben door te voldoen aan verschillende eisen, zoals: de school biedt gedurende drie jaar de mogelijkheid aan om aan minstens vijf olympiades deel te nemen, het meedoen aan de olympiades is op enigerlei wijze ingebed in het leerplan, en namens de school is één persoon verantwoordelijk voor de coördinatie van de olympiades. Belangrijkste doelstelling van de olympiades is het stimuleren van individueel talent in de school en van talentbewustzijn op schoolniveau. De website biedt daarnaast ook richtlijnen over hoe de olympiades op gepaste wijze in het leerplan opgenomen kunnen worden.


Jaar van uitgave: 2012

Kaap, A. van der. (2012). Website Olympiadeschool. Geraadpleegd van http://olympiadeschool.slo.nl/