Life & Science


2 maart 2020

Dit leerplankader is bedoeld om docenten en coördinatoren en te helpen met het inrichten van de lessen Life & Science in de onderbouw van het vwo. Het vak Life & Science is bedoeld voor meerbegaafde kinderen. Dit leerplankader beschrijft leerplankundige aspecten vanuit twee perspectieven. Enerzijds vanuit een algemeen perspectief, anderzijds vanuit het perspectief van de school met aandacht voor de praktische invoering. De kenmerken van het nieuwe vak Life & Science zijn onder andere de volgende: verbinding technologie en maatschappij; kapstok voor andere disciplines, als wetenschapsfilosofie en wiskunde; doet recht aan associatieve vermogen van talentvolle kinderen; doorlopende leerlijn naar de Tweede Fase. Beoogde doelstellingen zijn dat leerlingen inzicht krijgen in de bruikbaarheid en de betekenis van de natuurwetenschappen in het dagelijks leven en in de verwevenheid van verschillende domeinen (natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie, techniek, ethiek). Daarnaast verwerven leerlingen natuurwetenschappelijke vaardigheden, als onderzoeken en ontwerpen.


Jaar van uitgave: 2013

Spek, W., & Paus, J. (2013). Life & Science. Enschede: SLO.