Het schriftelijk toetsen van denkvaardigheden (voor alle vakken m.u.v. de talen)


18 februari 2019

Deze publicatie is bedoeld voor docenten, schoolleiders, curriculumontwikkelaars en beleidsmakers. Het betreft het maken van schriftelijke toetsen die recht doen aan het activerend onderwijs. Zij tracht uiteen te zetten hoe op een efficiënte manier denkvaardigheden zoals analyseren, synthetiseren en waarderen kunnen worden getoetst en hoe het mogelijk is te testen of de leerlingen echt doordenken. Een andere kwestie die aan bod komt is de vraag hoe bij schriftelijke toetsen recht gedaan kan worden aan de manier waarop leerlingen de vakinhoud geleerd hebben in praktische opdrachten waarbij vaardigheden belangrijk zijn. In deze publicatie komt achtereenvolgens aan bod hoe denkvaardigheden getoetst kunnen worden (antwoord op de eerste vraag van de docenten en hoe diverse vaardigheden in de vorm van vaardigheidsvraagtypen getoetst kunnen worden (antwoord op de tweede vraag van de docenten). Ook is er een aantal 'tools' om te gebruiken bij het toetsen maken: een toets construeren; actieve werkwoorden; algemene vragen; beoordelen.


Jaar van uitgave: 2006

Bergsma, S., Brouwers, A., Laan, E. van der, Legierse, A., & Visser, T. (2006). Het schriftelijk toetsen van denkvaardigheden (voor alle vakken m.u.v. de talen). Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden