Handreiking schoolexamen NLT havo/vwo: bij het examenprogramma 2012-2013


23 januari 2019
contact: Ange Taminiau

Deze handreiking hoort bij de examenprogramma's nlt havo en vwo die in augustus 2012 van kracht geworden zijn in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 zijn de examenprogramma’s voor op dat moment bestaande vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Deze handreiking wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden van het schoolexamen nlt en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.


Jaar van uitgave: 2012

Bruning, L., & Michels, B. (2012). Handreiking schoolexamen NLT havo/vwo: bij het examenprogramma 2012-2013. Enschede: SLO.