Handreiking aardrijkskunde. Toelichting bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo


12 mei 2020

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft SLO een handreiking gemaakt met daarin een uitwerking van en toelichting op de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Op basis van deze handreikingen kunnen docenten voorbereidingsprogramma’s ontwikkelen en kan de aspirant-student zich voorbereiden op de toelatingstoetsen. Ook voor toets- en materiaalontwikkelaars kunnen de handreikingen nuttig zijn.

Iedere handreiking bevat in ieder geval de volgende informatie:

  • korte algemene inleiding over toelatingstoets;
  • beknopte inhoudelijke toelichting op de leerstof voor de toets;
  • preciezere uitwerking van de leerstof in leerdoelen met nadere specificaties:
    je kunt zien wat wel en niet bevraagd kan worden in de toelatingstoetsen;
  • bijlagen: bronmateriaal, voorbeeldopgaven en toetsmatrijs.

Jaar van uitgave: 2014

Oorschot, F. (2014). Handreiking aardrijkskunde. Toelichting bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Vrije trefwoorden