Nationaal Geschiedenis Curriculum in Australië


23 januari 2019

Dit overzicht van het nationale geschiedeniscurriculum in Australië is interessant voor beleidsmakers, curriculumontwikkelaars en docenten geschiedenis. Het bevat een gedetailleerd overzicht van het curriculum van Foundation tot Year 10. Per jaar zijn er een beschrijving van het niveau, enkele kernvragen, inhoudsbeschrijving (historische kennis en begrip en historische vaardigheden) en het einddoel te vinden. Het curriculum benadert de geschiedenis van Australië in de context van de wereldgeschiedenis. Zodoende worden studenten voorbereid op de wereld (lokaal, regionaal en mondiaal) waarin zij leven. Een begrip van de wereldgeschiedenis versterkt de waardering van de Australische geschiedenis.


ACARA. (z.j.). Nationaal Geschiedenis Curriculum in Australië.