Geschiedenis doordacht. Actief Historisch Denken 2


23 januari 2019

Dit boek is van belang voor docenten geschiedenis en leerplan- en materiaalontwikkelaars. Het is het tweede deel in een reeks met activerende werkvormen voor het geschiedenisonderwijs, gebaseerd op een idee van David Leat. Het doel van deze nieuwe reeks leeractiviteiten is vergroten van de historische feitenkennis en de 'big picture' van de leerlingen, en om ervoor te zorgen dat zij historische vaardigheden actief gaan toepassen. Onder actief historisch denken wordt verstaan dat leerlingen de historische werkelijkheid niet als een vanzelfsprekendheid aanvaarden, maar beoordelen vanuit een historische invalshoek. De nadruk ligt op de (re)constructie van het verleden door de leerlingen. Om dat te realiseren kennen de leeractiviteiten een aantal ontwerpsuitgangspunten, enkele voorbeelden hiervan zijn: leerlingen (re)construeren de geschiedenis op grond van een historische vraag of probleem; leerlingen moeten hun historische voorkennis gebruiken om antwoorden te formuleren; de opdrachten maken gebruik van samenwerkend leren en het denken van de leerlingen is expliciet zichtbaar voor de docent (brains on the table).


Jaar van uitgave: 2005

Aardema, A., Havekes, H., Rooijen, B. van, & Vries, J. de. (2005).  Geschiedenis doordacht. Actief Historisch Denken 2. Boxmeer: Stichting Geschiedenis, Staatsinrichting en Educatie.