History curricula in England and New Zealand: identity, belonging and the case for valuing an historical perspective


23 januari 2019
contact: Anton Bakker

Dit onderzoeksrapport is interessant voor beleidsmakers en curriculumontwikkelaars, alsmede voor docenten geschiedenis. Het is een discussie over de relatie tussen identiteit, belonging en historische perspectieven in de context van het geschiedeniscurriculum in Engeland en Nieuw Zeeland. 'Historische perspectieven' bevat niet enkel de kijk van historici op specifieke perioden of thema's maar eveneens in het veld van de historiografie, en onderzoekt of er een vergelijking bestaat tussen 'juiste geschiedenis' en effectieve curriculumstructuren in het vak geschiedenis. Dit leidt vervolgens tot het debat over de vraag of het mogelijk is algemene principes van goed handelen in dit vakgebied te definiëren. Het kijkt ook naar theorieën over lesgeven en leren in deze context.


Jaar van uitgave: 2008

Guyver, R. (2008). History curricula in England and New Zealand: identity, belonging and the case for valuing an historical perspective. Research papers in education. ESCalate (Education Subject Centre of the Higher Education Academy).