Cito.nl


13 mei 2020

Deze website is relevant voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs, van docenten en leerkrachten tot beleidsmakers en materiaal- en curriculumontwikkelaars. Cito is de website voor toetsing in het onderwijs in Nederland. Hier vindt men informatie over alle vormen van onderwijs, van voorschoolse tot volwasseneneducatie; informatie voor bedrijven en branches; er is een speciale sectie voor examenkandidaten alsmede een kolom voor het laatste nieuws met betrekking tot Cito.


Stichting Cito. (z.j.). Cito.nl. Arnhem: Cito. Geraadpleegd op 14 januari, van http://www.cito.nl