Examenverslagen sinds 2000


23 januari 2019
contact: Hans de Vries

Deze examenverslagen zijn relevant voor docenten in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, materiaal- en curriculumontwikkelaars en beleidsmakers. Ze bieden informatie over de examens in het voortgezet onderwijs vanaf 2000, informatie over N-termen, gemiddelde cijfers, het aantal examenkandidaten, resultaten per schooltype, resultaten per examen en de waardering per examen.


Cito. (z.j.). Examenverslagen sinds 2000. Arnhem: Cito.