Website van de VGN


13 mei 2020
contact: Anton Bakker

Deze website is het communicatiekanaal van de Vereniging van Geschiedenisleraren in Nederland met docenten geschiedenis. Op de website van VGN is informatie over bestuurlijke zaken zoals (centrale) examenprogramma's, berichten van OCW, CvTE en Cito en recente ontwikkelingen op het vakgebied geschiedenis in het basis- en voortgezet onderwijs. Op de website van Kleio – het vakblad voor docenten geschiedenis en staatsinrichting – is achtergrondinformatie en lesmateriaal te vinden, alsmede nieuws en contactinformatie en men kan er terecht voor het inzenden van de Histopicto.


VGN. (z.j.). Website van de VGN. Geraadpleegd van http://www.vgnkleio.nl