De verspreiding van christendom en islam in de periode 500 tot 1000. Handleiding


23 januari 2019

Deze docentenhandleiding is bedoeld voor leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Deze lessen zijn ontwikkeld door het Platform Taalgericht Vakonderwijs om te laten zien hoe de kwaliteit van de lessen kan worden verbeterd door tegelijkertijd met aandacht voor vakinhoud ook aandacht voor de taalontwikkeling van de leerling te besteden. Deze handleiding laat zien hoe taalgericht geschiedenisonderwijs gestalte kan krijgen. Begrippen worden consequent en zorgvuldig aangeboden in een betekenisvolle context. Deze specifieke les leert leerlingen de veranderingen op het gebied van godsdienst beschrijven. De rol van de docent is hierbij cruciaal, bijvoorbeeld door na afloop van iedere les te expliciteren wat leerlingen geleerd hebben over het beschrijven van veranderingen.


Jaar van uitgave: 2009

Bots, R., Laan, E. van der, & Boxtel, C. van. (2009). De verspreiding van christendom en islam in de periode 500 tot 1000. Handleiding. Enschede: SLO.